Atsperu aprēķins

Saspiešanas skrūvatsperu teorijas pamati

d – stieņa diametrs, mm.
D1 – atsperes ārējais diametrs, mm.
D – atsperes vidējais diametrs, mm.
n – atsperes darba vītņu skaits.
n1 – atveres vītņu pilnais skaits.
l – atsperes garums brīvā stāvoklī, mm.
t – atsperes solis brīvā stāvoklī, mm.
с – atsperes stingrība, N/mm.
G – nobīdes modulis (atsperu tēraudam 78500 МPа).
Stingrības aplēse
c – atsperes stingrība – tā ir enerģija, kas nepieciešama atsperes deformācijai.
c = Gd4/8D3n, N/mm
Vītajai cilindriskajai atsperei ar pastāvīgu soli piemīt lineārā stingrība, ja atsperei ir nevis cilindriska forma, bet gan koniska, tad tiek sastādīta stingrības līkne pēc formulas:

Kur,
R – vislielākās vītnes projekcijas iekšējais rādiuss.
r - vismazākās vītnes projekcijas iekšējais rādiuss.